Den polske Podhalebrigaden sendes nordover til Tromsø for videre transport til Frankrike. De har kjempet i Nord-Norge siden 9. mai og lider et tap på 97 mann. Mange medlemmer av brigaden tildeles det norske Krigskorset og Deltagermedaljen etter krigen. (02.06.1940)

To hangarskip fulgt av 15 troppetransportskip og åtte lasteskip kommer til farvannet rundt Harstad for å evakuere allierte styrker. Tre kryssere og 10 jagere skal trygge transporten. (02.06.1940)

Tyske soldater, som har gått helt fra Steinkjer, begynner en marsj («Bøffelmarsjen») fra Røsvik langs svenskegrensen til Narvik for å støtte general Dietls tropper der. Planen er å sende 2000 soldater og å skape en landforbindelse mellom Fauske og Narvik. (02.06.1940)

Tyskerne bomber store deler av Nord-Norge, blant annet Narvik som nå står i brann. Kringkasteren i Vadsø er ødelagt, og Vardø blir bombet uten stor skade. (02.06.1940)

General Ruge kalles til Tromsø for drøftinger med regjeringen. Han er enig med regjeringen: Man skal ikke slutte fred med Tyskland, men fortsette motstanden og bygge opp en ny hær utenfor Norge. (02.06.1940)

Kongen blir orientert om de alliertes tilbaketrekning. Kongen sier at han, om nødvendig, vil være med til England for å ta opp striden utenfor landet. Det stilles skipsrom til rådighet for Kongen og regjeringen. (02.06.1940)