25-30 mann blir arrestert av tysk politi i Bergen. Gruppen driver etterretningsvirksomhet, og flere av dem blir siktet for spionasje etter at en angiver innad i gruppen har gitt tyskerne god oversikt over hva de gjør. Tretten av dem sendes til fengsling i Oslo for å stilles for krigsrett. (25.06.1940)