General Ruge er egentlig innstilt på å bli med over til England, men etter påtrykk fra nære militære rådgivere blir han overbevist om at hans plikt er å ikke forlate sine soldater. Han vil dermed bli i Norge. General Fleischer blir den som, mer eller mindre ufrivillig, skal bli med til England for å gjenopprette hærens overkommando. (04.06.1940)

Kronprins Olav tar opp spørsmålet om han skal bli værende i Norge for å påvirke Administrasjonsrådet for å skape best mulige kår, samt motvirke det inntrykket som lett kunne oppstå om at riksstyret rømmer unna og overlater folket til okkupanten. General Ruge og Kongen drøfter dette og konkluderer med at tronarvingen bør følge Kongen til England, fordi Haakon mener han selv er en gammel mann og ikke nødvendigvis er i live for hjemkomsten når krigen tar slutt. (04.06.1940)

Luster tobakksdyrkelag i Sogn selger 5000 kilo «heimeavla» tobakk til en tobakkshandler i Stavanger. I Luster har de fortsatt opptil 25 000 kilo tobakk på lager. (03.06.1940)

Alliert tilbaketrekning fra Narvik pågår for fullt. Omtrent 26 000 britiske mann evakuerer. Britiske destroyere og norske fiskebåter frakter troppene ut til seks ventende troppetransportskip. (03.06.1940)

Den polske Podhalebrigaden sendes nordover til Tromsø for videre transport til Frankrike. De har kjempet i Nord-Norge siden 9. mai og lider et tap på 97 mann. Mange medlemmer av brigaden tildeles det norske Krigskorset og Deltagermedaljen etter krigen. (02.06.1940)

To hangarskip fulgt av 15 troppetransportskip og åtte lasteskip kommer til farvannet rundt Harstad for å evakuere allierte styrker. Tre kryssere og 10 jagere skal trygge transporten. (02.06.1940)

Tyske soldater, som har gått helt fra Steinkjer, begynner en marsj («Bøffelmarsjen») fra Røsvik langs svenskegrensen til Narvik for å støtte general Dietls tropper der. Planen er å sende 2000 soldater og å skape en landforbindelse mellom Fauske og Narvik. (02.06.1940)

Tyskerne bomber store deler av Nord-Norge, blant annet Narvik som nå står i brann. Kringkasteren i Vadsø er ødelagt, og Vardø blir bombet uten stor skade. (02.06.1940)

General Ruge kalles til Tromsø for drøftinger med regjeringen. Han er enig med regjeringen: Man skal ikke slutte fred med Tyskland, men fortsette motstanden og bygge opp en ny hær utenfor Norge. (02.06.1940)

Kongen blir orientert om de alliertes tilbaketrekning. Kongen sier at han, om nødvendig, vil være med til England for å ta opp striden utenfor landet. Det stilles skipsrom til rådighet for Kongen og regjeringen. (02.06.1940)

Britene mener at et tap mot tyskerne på Vestfronten vil ødelegge muligheten for at Norge og andre land noen gang kan bli frigjort. Regjeringen får beskjed om at britene trekker seg ut, og statsminister Nygaardsvold er rasende når han snakker med den britiske ambassadøren Cecil Dormer:

(01.06.1940)

SS har parade i Oslo sammen med politiet. Terboven holder tale foran Slottet. Han sier han strekker ut en åpen hånd til det norske folk, inviterer til «kameratslig samarbeid» og sier Norges fremtid avhenger av folkets holdning. (01.06.1940)

Det meldes at all privatkjøring med bil i Oslo er forbudt. Drosjer kan bidra med transport. (01.06.1940)