Alle de tre angrepne britiske skipene, ikke langt unna Devonshire, er senket. 1519 mann omkommer. (08.06.1940)

Ombord på Devonshire har de fanget opp nødrop fra Glorious, som befinner seg i nærheten. John Ryg forteller: «På et tidspunkt ble vi bedt om å legge oss ned på dørken i spisesalen og plassere føttene mot veggen. Årsaken var at vi kom inn i et område der det kunne komme til krigshandlinger.» Admiral Cunningham orienterer kongen og spør om hans vurdering. Skal man komme Glorious til unnsetning? Kong Haakon svarer: «What are your orders?» Admiralen fullfører dermed sin ordre, å sette stø kurs mot Storbritannia, selv om mange av hans venner ombord på Glorious drukner i sjøen. (08.06.1940)

Skipene som dro ut fra Kiel 4. juni, Scharnhorst, Gneisenau og Admiral Hipper, har kommet til kysten utenfor Nord-Norge. Tre britiske skip med evakuerte fra Harstad, deriblant Glorious, blir angrepet. Med dette avbryter tyskerne operasjon «Juno», i og med at de allierte akkurat har forlatt byen. (08.06.1940)

Etter slagene om Narvik har tyskerne mistet ti av sine jagere og én ubåt; en stor del av den tyske flåten. Tapet ser ut til å veie tungt i den tyske beslutningen om å ikke gjennomføre «Operasjon Sjøløve» – invasjonen av Storbritannia – senere på året. (08.06.1940)

Oppsynsskipet Fridtjof Nansen legger ut fra Tromsø mot Storbritannia med utenriksminister Koht, Henry Diesen, Unni Diesen, Gerd Egede-Nissen (Nordahl Griegs kone) og general Fleischer ombord. (08.06.1940)

Som en siste innsats gjennomføres det en god del ødeleggelser av havne- og jernbaneanlegg ved Narvik for å hindre tysk utskiping av jernmalm. (08.06.1940)

Nini og Kristian Gleditsch, som er ombord i Devonshire, skriver i sine memoarer:

(08.06.1940)

General Otto Ruge setter i gang med å demobilisere flest mulig av de norske soldatene før kapitulasjon signeres, for å unngå omfattende krigsfangenskap. (08.06.1940)

Hurtigruteskipet Prins Olav drar ut fra Kågsund nord for Tromsø for å ta seg til England. Ombord er sjøforsvarets stabssjef G. Hovdenak, som skal organisere at alle handelsskip forlater Nord-Norge. (08.06.1940)

Den siste tyske stillingen i fjellene ved Narvik presses mot svenskegrensen når nordmennene får ordre om tilbaketrekning. (08.06.1940)