Britene mener at et tap mot tyskerne på Vestfronten vil ødelegge muligheten for at Norge og andre land noen gang kan bli frigjort. Regjeringen får beskjed om at britene trekker seg ut, og statsminister Nygaardsvold er rasende når han snakker med den britiske ambassadøren Cecil Dormer:

(01.06.1940)

SS har parade i Oslo sammen med politiet. Terboven holder tale foran Slottet. Han sier han strekker ut en åpen hånd til det norske folk, inviterer til «kameratslig samarbeid» og sier Norges fremtid avhenger av folkets holdning. (01.06.1940)

Det meldes at all privatkjøring med bil i Oslo er forbudt. Drosjer kan bidra med transport. (01.06.1940)