I Harstad blir portforbud etter kl. 22 opphevet, det samme gjelder alkoholforbudet. Ammunisjon til jaktvåpen kan også beholdes. (22.06.1940)