John Ryg, som reiste med Devonshire til Greenoch, reiser til Dumfries i Skottland og setter umiddelbart i gang med å instruere norske hvalfangere i militær disiplin og våpenlære. (11.06.1940)

De tyske krigsskipene Scharnhorst, Gneisenau og Admiral Hipper har kommet tilbake utenfor Trondheim havn etter sjøslaget lenger nord. 12 britiske Hudson-fly tar av fra Shetland kl. 11:30 for å bombe dem. 2 fly skytes ned, og angrepet er mislykket. (11.06.1940)

Norges lovlig valgte regjering er uten både territorium og administrativt apparat og har fem krevende og strevsomme år foran seg. Eksilregjeringens første konferanse i utlendighet avholdes i London i dag. (11.06.1940)

D/S Borgund, som reiste fra Tromsø mot England 7. juni, plukker opp rundt 30 overlevende fra HMS Glorious. (11.06.1940)