Eksilregjeringen sender ut en erklæring over radio fra London, der de konstaterer at den nye ordningen som forsøkes innført gjennom riksrådsforhandlinger er klart grunnlovsstridig. I kunngjøringen heter det følgende:

(24.06.1940)