Den første tyske okkupasjonstroppen ankommer Harstad, tre dager etter kapitulasjonen. Tyskerne slår opp plakater på stolper og husvegger med overskriften «Skutt blir den som…». Nytelse av alkohol blir forbudt, folk må ikke samles i flokker på mer enn seks personer og det innføres portforbud fra kl. 22. (13.06.1940)

En uformell norsk gruppe med skiftende sammensetning starter forhandlinger med Hans Dellbrügge om tyske krav som er fremlagt etter kapitulasjonen. De rådfører seg meg Administrasjonsrådet og Høyesterett. Terboven krever et riksråd som skal avløse Administrasjonsrådet og at regjering og kongehus må avsettes. Terboven setter frist til 17. juni for å godta dette, og dermed er riksrådsforhandlinger i gang. (13.06.1940)