Sjøforsvaret lyktes i å redde unna omtrent 13 fartøyer før kapitulasjonen, blant andre Draug, Sleipner, Fridtjof Nansen, Heimdal og Nordkapp. Nå etableres marinens første base i utlegd, i Rosyth i Skottland. Her fungerer KNM Heimdal som depotskip. Sjøforsvarets styrke er på omtrent 600 mann. (30.06.1940)