Ruth Maier går kveldstur i Lillestrøm og kommer i snakk med ei «flyfille» som forteller om den tyske soldaten hun ble kjent med i går. Ruth skriver i dagboken:

(26.06.1940)

Etter tyskernes okkupasjon av Frankrike deles det ut flyveblader i England, i frykt for en tysk invasjon.

(26.06.1940)

Det er de østerrikske bergjegerne som regjerer i Harstad. De marsjerer nedover Storgata og bærer Narvikmerket i sølv på venstre overarm, et merke som viser at de har deltatt i kampene ved Narvik. Lillian Berthung forteller:

(26.06.1940)

«Nasjonalhjelpen til de skadelidte distrikter» – med lege og professor i kirurgi, Johan Holst, som formann – samler inn humanitær hjelp til krigsskadde og de som har blitt nødlidende av krigssituasjonen i Norge. Innsamlingen vil innbringe omtrent 29 millioner kroner. Holst var sanitetssjef for de norske styrkene før kapitulasjonen. (26.06.1940)