Tyskerne har utbedret toglinjen ved Narvik og gjenopptar togtrafikken etter å ha sjekket linjen med befaringstog. På bildet ses LKAB damplokomotiv nr. 11 og NSBs vogn Co 683 eller 684 på Narvik stasjon den 24. juni 1940.

Samme dag som eksilregjeringen leser opp sin erklæring fra London, holder Vidkun Quisling en radiotale i NRK og hevder at Norge har blitt et «engelsk lydrike og en provins i det britisk-jødiske kapitalistiske verdenssystem» og at den pågående verdenskrigen er «jødenes hevnkrig mot Tyskland». (24.06.1940)

Eksilregjeringen sender ut en erklæring over radio fra London, der de konstaterer at den nye ordningen som forsøkes innført gjennom riksrådsforhandlinger er klart grunnlovsstridig. I kunngjøringen heter det følgende:

(24.06.1940)

Den første tyske krigsrett i Oslo dømmer en gutt til seks måneders fengsel og en skipsmegler til én måneds fengsel. Begge har fornærmet tyskere, og sistnevnte har omtalt tyske soldater som «forbrytere og gangstere». Begge var beruset i gjerningsøyeblikket. (24.06.1940)

Den britiske utenriksministeren Edward Halifax har formelle samtaler med utenriksminister Koht. Halifax stadfester at Storbritannia anerkjenner regjeringen som den eneste lovlige representant for den norske staten. Det konstitusjonelle grunnlaget for eksilregjeringen er dermed klart og uomstridt. (24.06.1940)

Rasjonering av smør og margarin innføres for hele landet og erstatter tidligere lokale bestemmelser. Rasjonen er 45 gram smør eller margarin per person per dag. (24.06.1940)