Tyske slagskip, fire jagere og krysseren Admiral Hipper forlater Kiel for å angripe de alliertes forsyningslinjer utenfor Nord-Norge. De ønsker således å lette trykket mot general Dietls styrker ved Narvik. (04.06.1940)

De siste krigsfangene i Bergen- og Stavangerområdet blir satt fri. Dette gjelder menige. Offiserer slippes ikke fri før de signerer erklæring om at de ikke på ny skal gripe til våpen mot tyskerne. (04.06.1940)

Det foregår harde kamper mellom norske og tyske styrker i fjellene ved Narvik. I følge tysk hærledelse er det kun et tidsspørsmål før tyskerne i området vil måtte kapitulere eller la seg internere i Sverige. Se video om de siste kampene i fjellene: https://www.youtube.com/watch?v=uCR0zky0oaM

(04.06.1940)

Professor og tannlege Guttorm Toverud benytter anledningen til å formidle at man ikke bør gråte over sparsommelige rasjoner av kaffe og sukker, da et mindre forbruk av dette bare er sunt. (04.06.1940)

General Ruge er egentlig innstilt på å bli med over til England, men etter påtrykk fra nære militære rådgivere blir han overbevist om at hans plikt er å ikke forlate sine soldater. Han vil dermed bli i Norge. General Fleischer blir den som, mer eller mindre ufrivillig, skal bli med til England for å gjenopprette hærens overkommando. (04.06.1940)

Kronprins Olav tar opp spørsmålet om han skal bli værende i Norge for å påvirke Administrasjonsrådet for å skape best mulige kår, samt motvirke det inntrykket som lett kunne oppstå om at riksstyret rømmer unna og overlater folket til okkupanten. General Ruge og Kongen drøfter dette og konkluderer med at tronarvingen bør følge Kongen til England, fordi Haakon mener han selv er en gammel mann og ikke nødvendigvis er i live for hjemkomsten når krigen tar slutt. (04.06.1940)