Norske styrker har forhandlet med den tyske general Dietl om kapitulasjon ved Narvik, og våpenhvile inntreffer ved midnatt. (09.06.1940)

En stor transportdamper og fire tyske krigsskip ankommer Fauske. Tyskerne etablerer seg. (09.06.1940)

Nenne Isachsen, bosatt i Kirkenes, skriver i dagboken sin: «Kapitulasjonen kom som en bombe. Ruges avskjedstale i radio. Kohts. Alt ble mørkt og håpløst. Men vi var stolte over Nord-Norges innsats – tross alt. 6. divisjon hadde vist at den duget. Og Alta-bataljonens bedrifter er allerede blitt historie». (09.06.1940)

Alarmen går ombord på Devonshire. Skipet åpner ild mot et tysk Heinkel 115 sjøfly. Trygve Lie skriver: «Et tysk fly er observert og kanonene gjøres klare. Men flyet må være ute på rekognosering, det snur og forsvinner av syne etter 4-5 minutter». (09.06.1940)

Kongen og regjeringens proklamasjon til det norske folk leses opp i radioen fra Tromsø, der det forklares hvorfor avgjørelsen er tatt om å oppgi Nord-Norge og kapitulere. General Ruge taler i radioen:

(09.06.1940)

Et jernbanetog står klart rett over svenskegrensen for å frakte tyske soldater fra Nord-Norge, fordi tyskerne er nært et sammenbrudd. På grunn av kapitulasjonen trenger de imidlertid ikke å flykte over grensen likevel. De returnerer mot Narvik. (09.06.1940)

Hurtigruteskipet Prins Olav, på vei til England, blir angrepet av tyske fly. Skipet manøvrerer seg unna i alt fjorten bomber før mannskapet går i livbåter og båten blir truffet. Mannskapet plukkes opp av en britisk jager. (09.06.1940)