Deler av Vest-Agder Landbruksskole i Søgne blir rekvirert av tyske tropper. Okkupantene trenger plass til innkvartering. Skolens bestyrer, Ola Guttormsen Bruskeland, gir uttrykk for sin frustrasjon i et brev til Fylkesmannen:

(29.06.1940)

Kaptein Sandberg, som har hatt kommandoen over en fangeleir for omtrent 500 tyske krigsfanger i Kvænangen, er arrestert av Gestapo i Trondheim anklaget for å ha mishandlet fangene i leiren. Leiren var aktiv fram til 12. juni, da fangene ble løslatt etter kapitulasjonen. Rundt 80 norske soldater, deriblant 45 fra Varangerbataljonen, bidro som fangevoktere. Rundt 100 fanger har stått for bygging av brakker. (29.06.1940)

To viktige kunngjøringer fra Ålesund Politikammer:
– Offentlige politiske møter er inntil videre forbudt.
– Alle hester i alderen 4-15 år skal fremstilles til mønstring for tyske myndigheter.
(29.06.1940)