Seks ålesundsungdommer, Karl Johan Aarsæther, Arthur Johansen, Rolf Ellingsen, Borge Løvoll, Ivar Krohn Dale og Thor Alvik blir ilagt åtte dagers arrest og seks måneders forbud mot å oppsøke kaféer etter å ha fornærmet tyske militære på Løvenvold Kafé. (21.06.1940)

Nortraship sender ut ordre fra London om at alle norske skip på vei til Frankrike må søke engelsk havn, fordi Frankrike er okkupert og har kapitulert. (21.06.1940)

Årsaken til mangel på sykler er ganske klar: Det er strenge restriksjoner på bilkjøring. Her fra Forsyningsdepartementets oppslag.

(21.06.1940)

NKPs avis Arbeideren krever fredsavtale med Tyskland, ny regjering og opphevelse av alliansen med England og Frankrike.

(21.06.1940)

I mai inndro politiet i Oslo, Bergen og Kristiansand radioer i jødisk eie, og nå får lensmannskontoret i Verdal beskjed om å beslaglegge jøders radioapparater. (21.06.1940)

Bergensbanen trafikkeres igjen etter opphold siden 9. april. Turen fra Oslo til Bergen tar 13 timer. (21.06.1940)

Stortingets presidentskap jobber med utformingen av brevet som skal sendes til kongen med spørsmål om han vil abdisere. Utkastet inneholder detaljer om forhandlingene som har pågått med tyskerne, men tyskerne forkaster utkastet og presiserer at brevet skal være «kort og fyndig». (21.06.1940)

(Bildet: Stortingets presidentskap 1940)