Den britiske utenriksministeren Edward Halifax har formelle samtaler med utenriksminister Koht. Halifax stadfester at Storbritannia anerkjenner regjeringen som den eneste lovlige representant for den norske staten. Det konstitusjonelle grunnlaget for eksilregjeringen er dermed klart og uomstridt. (24.06.1940)