Brevet til kongen med krav om å abdisere er utferdiget. Stortingets presidentskap kryper til korset og godtar til slutt alle tyske krav, blant annet at NS-medlem Axel Stang og politiinspektør Jonas Lie tas inn i Riksrådet. I brevet heter det at regjeringen Nygaardsvold ikke lenger har fullmakt og at kongen blir bedt om å abdisere «av hensyn til folkets velferd og landets framtid». Presidentskapet signerer brevet, som sendes med kurer til Stockholm for videre oversending til London. Riksrådet skal i følge Terboven være et «samarbeidsorgan» for okkupantene. (27.06.1940)