Nini og Kristian Gleditsch, som bisto ved gulltransporten, får beskjed om at det blir evakuering. De velger å bli med fra Tromsø for å hjelpe til med å bygge opp et regjeringsapparat i England. (06.06.1940)

Ingøy kringkaster ved Hammerfest bombes kl. 16:14. En av de 12-14 bombene treffer ved tilfluktsrommet og sprenger en stein gjennom rommet som treffer telegrafreserven som dør momentant. Else Mortensen springer vekk og blir skutt fra flyet. (06.06.1940)

Et britisk hangarskip nordvest for Senja sender ut fly som bomber Fauske. Målet er radiostasjonen og det man tror er tyskernes hovedkvarter på Finneid. Bombingen er lite effektiv og rammer dårlig. Dette er de siste kamphandlinger i Fauske. (06.06.1940)

Major Lindbäck-Larsen henstiller til kongen om å slutte fred med tyskerne og ber om at konge og regjering blir i landet. Under en regjeringskonferanse med general Ruge tilstede, tar man imidlertid samme standpunkt som tidligere: Fredsforhandlinger skal ikke skje. Det er nå på det rene at kongen og regjeringen velger å forlate landet for å føre krigen videre utenfra, i tråd med forsvarssjef Ruges anbefalinger. (06.06.1940)

Helgelandsbataljonen (I/IR 14) og Alta bataljon kjemper fortsatt mellom Kobberfjell og Bjørnfjell for å drive tyskerne mot svenskegrensa. I/IR 14 har drevet oppholdende strid helt fra Nord-Trøndelag siden april. (06.06.1940)

Mange innsatsvillige nordmenn samler seg i London. Blant disse er Martin Linge, som nå har fått behandling for skadene han pådro seg på Åndalsnes i slutten av april. Nordahl Grieg og Olav Rytter er sammen med Linge blant de første til å snakke om å yte motstand mot okkupanten på norsk jord. (06.06.1940)

Jonas Lie har blitt inspektør for kriminalpolitiet i Norge. Etter utnevnelsen brenner politimester Welhaven i Oslo sitt overvåkningskartotek over registrerte kommunister, for å hindre at det faller i Lie og tyskernes hender. (06.06.1940)