De siste allierte styrkene har forlatt Narvik, og tyskerne har bombet byen på nytt. Tyske tropper rykker inn i den utbombede byen på kvelden. (07.06.1940)

Presis kl. 20 forlater Devonshire havnen i Tromsø. Kong Haakon skriver i dagboken: «Kl. 20. Lettede og saa Norge for sidste gang». (07.06.1940)

Kongen, kronprinsen, regjeringen og en rekke andre personer går om bord i den britiske krysseren Devonshire. Krysseren ledsages av ti større og noen mindre krigsskip. Britiske tropper og Norges Banks kontantbeholdning på 9 millioner kroner er også om bord. (07.06.1940)

Kongen og kronprinsen forlater Bispegården i Tromsø for å reise til England. (07.06.1940)

20 000 kilo makrell er innført på Vippetangen i går. Pris: 80 øre per kilo. Folk klager over at makrellen er dyr. Til sammenlikning koster én kilo laks 4-5 kroner. (07.06.1940)

Motorbåten Vest kommer inn til kysten ved Karmøy, med Sigurd Jacobsen ombord. Han har hatt lynkurs i etterretningstjeneste i England, og får i oppdrag å bygge opp etterretning langs vestlandskysten og etablere radioforbindelse med London. (07.06.1940)

General Ruge erklærer at han blir i Norge for å demobilisere de norske styrkene og om nødvendig gå i krigsfangenskap. (07.06.1940)

I Skottland overføres rundt 550 norske rekrutter og vernepliktige, mest sjøfolk og hvalfangere, til en ny militærleir ved Dumfries. Her skal det norske landforsvaret ha tilhold. (07.06.1940)

Forvarsdepartementet instruerer overkommandoen: «Etter den siste utviklingen må vår motstand mot fienden i Nord-Norge opphøre. Overkommandoen skal ordne avviklingen av de gjenværende norske stridskrefter». (07.06.1940)

Det siste statsråd på norsk grunn holdes i Bispegården i Tromsø. Regjeringen tilrår formelt at «alle viktige personer flytter over til et alliert land for derfra å opprettholde en regjeringsmakt». Dette er i samsvar med råd fra forsvarets overkommando. Kongen og kronprinsen finner det som sin plikt å følge rådet. Kampen for å gjenvinne Norges selvstendighet oppgis imidlertid ikke. (07.06.1940)

Kongen og kronprinsen forlater Trangenhytta i Balsfjord, der de har hatt tilhold siden 2. mai. Ferden skal gå til England. Kongen skriver i dagboka: «Forfærdelig tungt, men haaper det må vise sig å være rigtig valgt». (07.06.1940)

Vinmonopolutsalgene i Oslo åpnes igjen. Man kan kjøpe maks én flaske brennevin eller sterkvin per person og inntil tre flasker lett vin per person. (07.06.1940)

Noen nyter utelivet. Den siste uken har det vært tørke i Oslo, uten nedbør og med en gjennomsnittlig makstemperatur på 23,7 grader (27,6 på det meste). Det skal imidlertid ikke være noen fare for vannforsyningen. I mai regnet det omtrent 11,4 mm fordelt på kun 4 døgn. (07.06.1940)

På feltflyplassen Alapmoen i Troms står kaptein Ole Reistad sammen med et knippe personell fra Hærens Flygevåpen. Det er klart for dem at kampen om Nord-Norge må oppgis, på grunn av de alliertes tilbaketrekning. Han sier: «De som vil, kan dra hjem. De som vil dra til Finland, kan dra dit. De som vil til England, kan følge kongen.» Flere velger det siste. (07.06.1940)