Rasjonering av smør og margarin innføres for hele landet og erstatter tidligere lokale bestemmelser. Rasjonen er 45 gram smør eller margarin per person per dag. (24.06.1940)