Stortingets presidentskap har regnet med at sammensetningen av det nye riksrådet skulle bestemmes av nordmennene og at medlemmene skulle komme fra de fire største politiske partiene. Her tar de skammelig feil. Tyskerne vil ha med noen fra Administrasjonsrådet, men også Quisling-tilhengere og andre NS-sympatisører. Særlig er det vanskelig for presidentskapet å godta Axel Stang og Jonas Lie som medlemmer av riksrådet. (25.06.1940)