Oppsummert har krigshandlingene i Norge ført til store ødeleggelser. En rekke byer i nord og sør er utbombet, og kommunikasjoner er ødelagt. Til lands har tyskerne nær 3000 falne og sårede, og nesten 2400 på sjøen. Britene har 4400 falne og sårede på land og sjø, og franskmenn og polakker vel 500. Norges væpnede styrker har nær 860 falne og omtrent like mange sårede. Over 300 sivile har mistet livet. (10.06.1940)

På Hotel Britannia i Trondheim forhandles det om betingelsene ved kapitulasjonen. Det undertegnes en avtale hvor det fastslås at landstridskrefter i Norge legger ned våpnene etter et felttog som har vart i 62 døgn. Avtalen inneholder også et punkt om at styrker i Finnmark blir stående som grensevakter under sivil norsk kommando, fordi tyskerne ikke ønsker å provosere russerne. (10.06.1940)

Avisen Tidens Tegn settes under forhåndssensur i åtte dager fordi en lederartikkel inneholder «uriktig fremstilling av de historiske begivenheter». (10.06.1940)

Konge, kronprins og regjering har gått i land i Greenock vest for Glasgow. Et ekstra oppsatt tog tar dem videre til Euston Station i London. Kong George VI tar imot sin fetter og onkel på perrongen. Sammen kjører de til Buckingham Palace, som blir bosted for gjestene fra Norge. Regjeringen tas inn på et hotell i nærheten. Ekteparet Gleditsch skriver:

(10.06.1940)

MS Tirranna av Tønsberg blir innhentet og kapret av den tyske krysseren Atlantis, på vei fra Australia med hvete og ull. Fem mann blir drept under kapringen. Båten dirigeres mot Tyskland med sin verdifulle last. (10.06.1940)