Administrasjonsrådet avviser den tyske politiske nyordningen. Dellbrügge opprettholder imidlertid de tyske kravene. (15.06.1940)

Rubin Langmo, Axel Kronberg og Anders Fjeld ankommer rørgaten til Bjølvefossen kraftanlegg i Ålvik. Planen er å sprenge rørledningen og lamme kraftstasjonen. Ladningene settes på og telefonsambandet brytes. Noen av deltakerne i gruppa har også underminert mye av veien mellom Bergen og Norheimsund for å hindre hurtig tysk fremrykning. (15.06.1940)

På grunn av krigssituasjonen tar et økende antall norske sjøfolk arbeid på land i USA eller skifter til andre lands fartøy i mindre utsatt fart. En god del av sjøfolkene er såkalte uteseilere som ikke har vært hjemme i Norge på mange år. Røttene til Norge er følgelig svakere. Resultatet blir mangel på sjøfolk i Nortraships flåte. (15.06.1940)

En tysk ubåt angriper den allierte konvoien HX-47 sørvest for England. Den norske tankbåten Italia blir senket. 19 omkommer og 16 overlevende blir plukket opp av britiske HMS Fowley. (15.06.1940)

Det blir innkalt til mer formelle forhandlinger om det nye riksrådet Terboven ønsker å opprette. Administrasjonsrådet og representanter for de store partiene skal delta. Det skal forhandles «under forutsetning av at Kongen og Regjeringen ikke avsettes». (15.06.1940)

Dellbrügge krever, på vegne av Terboven, at regjeringen avsettes, at flyktede stortingsmenns mandater erklæres ugyldige, at ny regjering utpekes og at det fastsettes et nyvalg til Stortinget. Alternativet til dette er en ren tysk administrasjon med langt skarpere opptreden enn hittil. (15.06.1940)

Bergen er rammet av et voldsomt britisk flyangrep. Det blir store skader, og et stort boligområde på Nordnes blir rasert. Den Nationale Scene blir skadet. 7 mennesker mister livet, 108 hus blir totalskadet og 1335 mennesker mister hjemmene sine. Tyskerne tar seg selv til rette og sprenger vekk en rekke hus for å hindre at nye områder blir antent. Dette skader brannslangene og sprer brennende treverk omkring, som antenner enda flere hus. (15.06.1940)