Forvarsdepartementet instruerer overkommandoen: “Etter den siste utviklingen må vår motstand mot fienden i Nord-Norge opphøre. Overkommandoen skal ordne avviklingen av de gjenværende norske stridskrefter”. (07.06.1940)

Det siste statsråd på norsk grunn holdes i Bispegården i Tromsø. Regjeringen tilrår formelt at “alle viktige personer flytter over til et alliert land for derfra å opprettholde en regjeringsmakt”. Dette er i samsvar med råd fra forsvarets overkommando. Kongen og kronprinsen finner det som sin plikt å følge rådet. Kampen for å gjenvinne Norges selvstendighet oppgis imidlertid ikke. (07.06.1940)

Kongen og kronprinsen forlater Trangenhytta i Balsfjord, der de har hatt tilhold siden 2. mai. Ferden skal gå til England. Kongen skriver i dagboka: “Forfærdelig tungt, men haaper det må vise sig å være rigtig valgt”. (07.06.1940)

Vinmonopolutsalgene i Oslo åpnes igjen. Man kan kjøpe maks én flaske brennevin eller sterkvin per person og inntil tre flasker lett vin per person. (07.06.1940)

Noen nyter utelivet. Den siste uken har det vært tørke i Oslo, uten nedbør og med en gjennomsnittlig makstemperatur på 23,7 grader (27,6 på det meste). Det skal imidlertid ikke være noen fare for vannforsyningen. I mai regnet det omtrent 11,4 mm fordelt på kun 4 døgn. (07.06.1940)

På feltflyplassen Alapmoen i Troms står kaptein Ole Reistad sammen med et knippe personell fra Hærens Flygevåpen. Det er klart for dem at kampen om Nord-Norge må oppgis, på grunn av de alliertes tilbaketrekning. Han sier: “De som vil, kan dra hjem. De som vil dra til Finland, kan dra dit. De som vil til England, kan følge kongen.” Flere velger det siste. (07.06.1940)

Nini og Kristian Gleditsch, som bisto ved gulltransporten, får beskjed om at det blir evakuering. De velger å bli med fra Tromsø for å hjelpe til med å bygge opp et regjeringsapparat i England. (06.06.1940)

Ingøy kringkaster ved Hammerfest bombes kl. 16:14. En av de 12-14 bombene treffer ved tilfluktsrommet og sprenger en stein gjennom rommet som treffer telegrafreserven som dør momentant. Else Mortensen springer vekk og blir skutt fra flyet. (06.06.1940)

Et britisk hangarskip nordvest for Senja sender ut fly som bomber Fauske. Målet er radiostasjonen og det man tror er tyskernes hovedkvarter på Finneid. Bombingen er lite effektiv og rammer dårlig. Dette er de siste kamphandlinger i Fauske. (06.06.1940)

Major Lindbäck-Larsen henstiller til kongen om å slutte fred med tyskerne og ber om at konge og regjering blir i landet. Under en regjeringskonferanse med general Ruge tilstede, tar man imidlertid samme standpunkt som tidligere: Fredsforhandlinger skal ikke skje. Det er nå på det rene at kongen og regjeringen velger å forlate landet for å føre krigen videre utenfra, i tråd med forsvarssjef Ruges anbefalinger. (06.06.1940)

Helgelandsbataljonen (I/IR 14) og Alta bataljon kjemper fortsatt mellom Kobberfjell og Bjørnfjell for å drive tyskerne mot svenskegrensa. I/IR 14 har drevet oppholdende strid helt fra Nord-Trøndelag siden april. (06.06.1940)

Mange innsatsvillige nordmenn samler seg i London. Blant disse er Martin Linge, som nå har fått behandling for skadene han pådro seg på Åndalsnes i slutten av april. Nordahl Grieg og Olav Rytter er sammen med Linge blant de første til å snakke om å yte motstand mot okkupanten på norsk jord. (06.06.1940)

Jonas Lie har blitt inspektør for kriminalpolitiet i Norge. Etter utnevnelsen brenner politimester Welhaven i Oslo sitt overvåkningskartotek over registrerte kommunister, for å hindre at det faller i Lie og tyskernes hender. (06.06.1940)

Hans Eng, innmeldt i NS i 1933, har blitt overlege i NS’ avdeling for folkehelse og bedriftslege i NRK. Hans oppgaver skal også bli å fungere som bedriftslege for Statspolitiet og undersøke fanger som har blitt syke. Senere blir han Quislings livlege. (05.06.1940)

Den jødiske menigheten i Trondheim blir avkrevd medlemslister av byens politikammer, og blir bedt om å slå sammen de jødiske menighetene i Trondheim og Oslo for å forenkle prosessen med å få oversikt over alle jøder. (05.06.1940)

Gutta som kom fra Shetland til Gulen for seks dager siden deler seg i ulike grupperinger. Rubin Langmo, Axel Kronberg og lederen for motstandsoperasjonen på oppdrag for britene, Simon Sinclair Fjeld, lesser sprengstoff og annet nødvendig utstyr i sekkene sine og drar til fjells på vei mot den første sabotasjeaksjonen på norsk jord under krigen. (05.06.1940)

Tyske slagskip, fire jagere og krysseren Admiral Hipper forlater Kiel for å angripe de alliertes forsyningslinjer utenfor Nord-Norge. De ønsker således å lette trykket mot general Dietls styrker ved Narvik. (04.06.1940)

De siste krigsfangene i Bergen- og Stavangerområdet blir satt fri. Dette gjelder menige. Offiserer slippes ikke fri før de signerer erklæring om at de ikke på ny skal gripe til våpen mot tyskerne. (04.06.1940)

Det foregår harde kamper mellom norske og tyske styrker i fjellene ved Narvik. I følge tysk hærledelse er det kun et tidsspørsmål før tyskerne i området vil måtte kapitulere eller la seg internere i Sverige. Se video om de siste kampene i fjellene: https://www.youtube.com/watch?v=uCR0zky0oaM

(04.06.1940)

Professor og tannlege Guttorm Toverud benytter anledningen til å formidle at man ikke bør gråte over sparsommelige rasjoner av kaffe og sukker, da et mindre forbruk av dette bare er sunt. (04.06.1940)