På feltflyplassen Alapmoen i Troms står kaptein Ole Reistad sammen med et knippe personell fra Hærens Flygevåpen. Det er klart for dem at kampen om Nord-Norge må oppgis, på grunn av de alliertes tilbaketrekning. Han sier: «De som vil, kan dra hjem. De som vil dra til Finland, kan dra dit. De som vil til England, kan følge kongen.» Flere velger det siste. (07.06.1940)