Tyske slagskip, fire jagere og krysseren Admiral Hipper forlater Kiel for å angripe de alliertes forsyningslinjer utenfor Nord-Norge. De ønsker således å lette trykket mot general Dietls styrker ved Narvik. (04.06.1940)