Helgelandsbataljonen (I/IR 14) og Alta bataljon kjemper fortsatt mellom Kobberfjell og Bjørnfjell for å drive tyskerne mot svenskegrensa. I/IR 14 har drevet oppholdende strid helt fra Nord-Trøndelag siden april. (06.06.1940)