Jonas Lie har blitt inspektør for kriminalpolitiet i Norge. Etter utnevnelsen brenner politimester Welhaven i Oslo sitt overvåkningskartotek over registrerte kommunister, for å hindre at det faller i Lie og tyskernes hender. (06.06.1940)