Det siste statsråd på norsk grunn holdes i Bispegården i Tromsø. Regjeringen tilrår formelt at “alle viktige personer flytter over til et alliert land for derfra å opprettholde en regjeringsmakt”. Dette er i samsvar med råd fra forsvarets overkommando. Kongen og kronprinsen finner det som sin plikt å følge rådet. Kampen for å gjenvinne Norges selvstendighet oppgis imidlertid ikke. (07.06.1940)