Mange innsatsvillige nordmenn samler seg i London. Blant disse er Martin Linge, som nå har fått behandling for skadene han pådro seg på Åndalsnes i slutten av april. Nordahl Grieg og Olav Rytter er sammen med Linge blant de første til å snakke om å yte motstand mot okkupanten på norsk jord. (06.06.1940)