Major Lindbäck-Larsen henstiller til kongen om å slutte fred med tyskerne og ber om at konge og regjering blir i landet. Under en regjeringskonferanse med general Ruge tilstede, tar man imidlertid samme standpunkt som tidligere: Fredsforhandlinger skal ikke skje. Det er nå på det rene at kongen og regjeringen velger å forlate landet for å føre krigen videre utenfra, i tråd med forsvarssjef Ruges anbefalinger. (06.06.1940)