Den jødiske menigheten i Trondheim blir avkrevd medlemslister av byens politikammer, og blir bedt om å slå sammen de jødiske menighetene i Trondheim og Oslo for å forenkle prosessen med å få oversikt over alle jøder. (05.06.1940)