Forvarsdepartementet instruerer overkommandoen: “Etter den siste utviklingen må vår motstand mot fienden i Nord-Norge opphøre. Overkommandoen skal ordne avviklingen av de gjenværende norske stridskrefter”. (07.06.1940)