De siste krigsfangene i Bergen- og Stavangerområdet blir satt fri. Dette gjelder menige. Offiserer slippes ikke fri før de signerer erklæring om at de ikke på ny skal gripe til våpen mot tyskerne. (04.06.1940)