Det meldes at all privatkjøring med bil i Oslo er forbudt. Drosjer kan bidra med transport. (01.06.1940)