Kronprins Olav tar opp spørsmålet om han skal bli værende i Norge for å påvirke Administrasjonsrådet for å skape best mulige kår, samt motvirke det inntrykket som lett kunne oppstå om at riksstyret rømmer unna og overlater folket til okkupanten. General Ruge og Kongen drøfter dette og konkluderer med at tronarvingen bør følge Kongen til England, fordi Haakon mener han selv er en gammel mann og ikke nødvendigvis er i live for hjemkomsten når krigen tar slutt. (04.06.1940)