Tyske soldater, som har gått helt fra Steinkjer, begynner en marsj («Bøffelmarsjen») fra Røsvik langs svenskegrensen til Narvik for å støtte general Dietls tropper der. Planen er å sende 2000 soldater og å skape en landforbindelse mellom Fauske og Narvik. (02.06.1940)