To hangarskip fulgt av 15 troppetransportskip og åtte lasteskip kommer til farvannet rundt Harstad for å evakuere allierte styrker. Tre kryssere og 10 jagere skal trygge transporten. (02.06.1940)