Tyskerne bomber store deler av Nord-Norge, blant annet Narvik som nå står i brann. Kringkasteren i Vadsø er ødelagt, og Vardø blir bombet uten stor skade. (02.06.1940)