Britene mener at et tap mot tyskerne på Vestfronten vil ødelegge muligheten for at Norge og andre land noen gang kan bli frigjort. Regjeringen får beskjed om at britene trekker seg ut, og statsminister Nygaardsvold er rasende når han snakker med den britiske ambassadøren Cecil Dormer:

(01.06.1940)