Kongen blir orientert om de alliertes tilbaketrekning. Kongen sier at han, om nødvendig, vil være med til England for å ta opp striden utenfor landet. Det stilles skipsrom til rådighet for Kongen og regjeringen. (02.06.1940)