Luster tobakksdyrkelag i Sogn selger 5000 kilo «heimeavla» tobakk til en tobakkshandler i Stavanger. I Luster har de fortsatt opptil 25 000 kilo tobakk på lager. (03.06.1940)