Antallet medlemmer i NS når sin topp: Da tyskerne okkuperte Norge i april 1940 var medlemstallet bare på noen hundre, men nå har tallet vokst til 43 400 voksne medlemmer. (30.11.1943)