En tysk soldat som tilhører Kvitneset kystfort ved Brandal på Sunnmøre blir funnet hengt i en hytte. Soldatene har gode forhold ved Brandal, men for mange av dem går tankene til familien hjemme. For denne soldaten har det rablet såpass mye at han har tatt sitt eget liv. Sågar lever soldatene med kontinuerlig frykt for å bli sendt til østfronten: Det er vanlig at soldater som har gjort noe galt eller ytt dårlig innsats blir sendt til fronten som straff. (21.11.1943)

Linge-karene Edvard J. Tallaksen, Birger Rasmussen og Armand Trønnes klipper seg gjennom nettinggjerdet rundt maskinhallen til Arendal smelteverk i Eydehavn. Vaktmannen blir overrumplet, og de får ham til å samarbeide. Ladninger blir passert og tenninger gjort klare. Noen minutter etter tilbaketrekning kommer seks smell i rask rekkefølge, deretter en voldsom eksplosjon som stopper ferrosilisium-produksjonen i seks måneder. Tyskerne går dermed glipp av rundt 2500 tonn av det viktige legeringsmaterialet. (21.11.1943)

MTB-ene 625 og 627 ankommer Solviksund ved nordspissen av Store Sotra. Om bord har de fire «Welman» dvergubåter som de bemanner med to norske og to britiske offiserer. Farkostene settes i vannet og fortsetter innover til Hjeltholmen ved Lille Sotra. Planen er å angripe skip og dokkanlegg i Puddefjorden, men den ene dvergubåten kommer rett inn i lyskjeglen fra signallampen på en tysk minesveiper. Ubåten blir øyeblikkelig truffet av flere prosjektiler fra minesveiperen. En gummibåt fra det tyske skipet tar føreren til fange, mens de tre andre førerne senker dvergubåtene og svømmer i land på Store Sotra. Der holder de seg skjult til de blir hentet. Toktet er dermed mislykket. (21.11.1943)