Åtte medlemmer av Wærdahl-gruppen blir henrettet på Kristiansten Festning i Trondheim. Ni andre fra gruppen sendes til tyske dødsleirer og omkommer der. (17.11.1943)