En brann bryter ut i aulaen i Universitetet i Oslo, like før tyskerne skal arrangere en konsert der. Det er fire motstandsmenn som står bak brannen, blant dem aktuar Petter Moen. Etter påtenningen varsler de brannvesenet umiddelbart for å unngå for store skader. Brannen gjør Terboven rasende; han vil helst skyte hver tiende student, men sikkerhetspolitiets sjef foreslår at man heller arresterer studentene og sender dem til Tyskland. (28.11.1943)