Det er utført en ny aksjon mot Thamshavnbanen: denne gangen i Klingliene og ved Løkken stasjon. I Klingliene går ladningen av for tidlig og sabotør Odd Nilsen blir drept. På Løkken blir en motorvogn forsøkt sprengt, men skadene blir små. Øvrige sabotører er Peter Deinboll, Torfinn Bjørnås, Arne Hægstad, Paal Skjærpe, Aasmund Wisløff og Leif Brønn. (20.11.1943)

Det militære råd (Milorg), Politiledelsen og Den sivile ledelse (Kretsen) har kommet frem til enighet om en felles uttalelse om hjemmefrontens strategi. Uttalelsen sendes til statsminister Nygaardsvold i London. Med dette fellesbrevet bygges en bro over kløften som har vært mellom Milorg og Kretsen. Det har tatt tid, men de ser seg nødt til å samarbeide blant annet i kampen mot Quislings arbeidsmobilisering. Fremover møter representanter fra Kretsen fast i Milorgs råd, der man diskuterer ulike strategier. (20.11.1943)