En mann tilstår 17 tyverier i Jaren-området på Hadeland. Hjemme hos ham kom politiet over et helt lager med tyvegods, blant annet poser med mel og havregryn, en mengde manufakturvarer og sølvgjenstander. Han har stjålet overalt hvor han har jobbet, og det later til at han lider av en nærmest sykelig samlemani. (22.11.1943)

Den norske ubåten Ula, som har kommet fra Shetland inn mot Vanylvsgapet ved Stadlandet, angriper det norske handelsskipet Arcturus som allerede er skutt i brann av britiske fly og er i ferd med å bli tauet til land av en slepebåt. På 650 meters hold treffer ubåten med to torpedoer, og skipet som er lastet med forsyninger til tyske styrker i Nord-Norge synker i løpet av 15-20 sekunder. Fem av skipets norske bestning omkommer. (22.11.1943)

Svenska Norgeshjälpens barnebespisning starter opp på Aspøy Nye skole i Ålesund. Skolens sangsal blir brukt som spisesal, og et rom ved siden av som kjøkken. Sangsalen rommer totalt to hundre barn, og det blir bespisning i to skift per dag. Menyen kommer vekselsvis til å bestå av lapskaus, havregrynsgrøt med smør og ovomaltin, brennsnut, havresuppe, sildegryn, blodpudding, bacalao, plukkfisk, nypesuppe og rogn. Det praktiske arbeidet blir utført av en komité bestående av seks damer med fru Helga Seljesæther Giske som formann. (22.11.1943)