Den norske ubåten Ula, som har kommet fra Shetland inn mot Vanylvsgapet ved Stadlandet, angriper det norske handelsskipet Arcturus som allerede er skutt i brann av britiske fly og er i ferd med å bli tauet til land av en slepebåt. På 650 meters hold treffer ubåten med to torpedoer, og skipet som er lastet med forsyninger til tyske styrker i Nord-Norge synker i løpet av 15-20 sekunder. Fem av skipets norske bestning omkommer. (22.11.1943)

Svenska Norgeshjälpens barnebespisning starter opp på Aspøy Nye skole i Ålesund. Skolens sangsal blir brukt som spisesal, og et rom ved siden av som kjøkken. Sangsalen rommer totalt to hundre barn, og det blir bespisning i to skift per dag. Menyen kommer vekselsvis til å bestå av lapskaus, havregrynsgrøt med smør og ovomaltin, brennsnut, havresuppe, sildegryn, blodpudding, bacalao, plukkfisk, nypesuppe og rogn. Det praktiske arbeidet blir utført av en komité bestående av seks damer med fru Helga Seljesæther Giske som formann. (22.11.1943)

En tysk soldat som tilhører Kvitneset kystfort ved Brandal på Sunnmøre blir funnet hengt i en hytte. Soldatene har gode forhold ved Brandal, men for mange av dem går tankene til familien hjemme. For denne soldaten har det rablet såpass mye at han har tatt sitt eget liv. Sågar lever soldatene med kontinuerlig frykt for å bli sendt til østfronten: Det er vanlig at soldater som har gjort noe galt eller ytt dårlig innsats blir sendt til fronten som straff. (21.11.1943)

Linge-karene Edvard J. Tallaksen, Birger Rasmussen og Armand Trønnes klipper seg gjennom nettinggjerdet rundt maskinhallen til Arendal smelteverk i Eydehavn. Vaktmannen blir overrumplet, og de får ham til å samarbeide. Ladninger blir passert og tenninger gjort klare. Noen minutter etter tilbaketrekning kommer seks smell i rask rekkefølge, deretter en voldsom eksplosjon som stopper ferrosilisium-produksjonen i seks måneder. Tyskerne går dermed glipp av rundt 2500 tonn av det viktige legeringsmaterialet. (21.11.1943)

MTB-ene 625 og 627 ankommer Solviksund ved nordspissen av Store Sotra. Om bord har de fire «Welman» dvergubåter som de bemanner med to norske og to britiske offiserer. Farkostene settes i vannet og fortsetter innover til Hjeltholmen ved Lille Sotra. Planen er å angripe skip og dokkanlegg i Puddefjorden, men den ene dvergubåten kommer rett inn i lyskjeglen fra signallampen på en tysk minesveiper. Ubåten blir øyeblikkelig truffet av flere prosjektiler fra minesveiperen. En gummibåt fra det tyske skipet tar føreren til fange, mens de tre andre førerne senker dvergubåtene og svømmer i land på Store Sotra. Der holder de seg skjult til de blir hentet. Toktet er dermed mislykket. (21.11.1943)

Det er utført en ny aksjon mot Thamshavnbanen: denne gangen i Klingliene og ved Løkken stasjon. I Klingliene går ladningen av for tidlig og sabotør Odd Nilsen blir drept. På Løkken blir en motorvogn forsøkt sprengt, men skadene blir små. Øvrige sabotører er Peter Deinboll, Torfinn Bjørnås, Arne Hægstad, Paal Skjærpe, Aasmund Wisløff og Leif Brønn. (20.11.1943)

Det militære råd (Milorg), Politiledelsen og Den sivile ledelse (Kretsen) har kommet frem til enighet om en felles uttalelse om hjemmefrontens strategi. Uttalelsen sendes til statsminister Nygaardsvold i London. Med dette fellesbrevet bygges en bro over kløften som har vært mellom Milorg og Kretsen. Det har tatt tid, men de ser seg nødt til å samarbeide blant annet i kampen mot Quislings arbeidsmobilisering. Fremover møter representanter fra Kretsen fast i Milorgs råd, der man diskuterer ulike strategier. (20.11.1943)

Lingekaren Johnny Pevik blir hengt etter tortur på Misjonshotellet i Trondheim. Han er en av dem som planla å likvidere Henry Rinnan og senere var dratt til Sverige. På grunn av misforståelser med stikkord og klarering i Stockholm, ble han angitt til politiet. (19.11.1943)

Et norsk Catalinafly henter to etterretningsagenter utenfor Lurøy på Nordlandskysten. De to, John Kristoffersen og Odd Jønland, kom dit i august og har siden sendt 107 telegrammer over havet om tyske sjømilitære operasjoner. Nå har det begynt å brenne under føttene deres, så derfor evakuerer de fra Nord-Norge. (19.11.1943)

84 amerikanske bombefly bomber Kjeller flyplass. Syv tyskere og tre sivile nordmenn mister livet. I tillegg blir ni B-24 bombefly skutt ned på hjemreisen fra Kjeller. Flyplassen blir bombet blant annet fordi den er viktig som Luftwaffes hovedverksted for et stort antall jagerfly. Ved årsskiftet er flyplassen i drift igjen. (18.11.1943)

Motstandsmannen Odd Wullum fra Trondheim lykkes i å flykte fra fengselet på Vollan og får hjelp fra en kurer til å flykte i bagasjerommet på bilen hans. Kureren er imidlertid en av Henry Rinnans menn. Ved Gjevingåsen blir bilen stoppet av tyske sikkerhetsfolk. Det ender med at Odd Wullum skyter en politioffiser før han selv blir drept. (18.11.1943)

Åtte medlemmer av Wærdahl-gruppen blir henrettet på Kristiansten Festning i Trondheim. Ni andre fra gruppen sendes til tyske dødsleirer og omkommer der. (17.11.1943)

En blendingskontroll foretatt av politiet i Oslo resulterer i nesten 1000 anmeldelser. Razziaen hjelper bra, men stadig strømmer det inn nye anmeldelser. Førstegangsboten er 100 kroner. (16.11.1943)

Til sammen 306 amerikanske bombefly bomber tungtvannsfabrikken på Vemork og gruveanlegget på Knaben. På Vemork er det mange som ikke løper i tilfluktsrommene når alarmen går, for de er vante med falsk alarm. 16 sivile, de fleste av dem kvinner og barn, blir drept når bomber treffer et nybygd tilfluktsrom på Våer. Det blir store skader på flere bolighus og fabrikkanlegg. Produksjonen kommer i gang igjen etter omtrent fire måneder, men tyskerne gir til slutt opp tungtvannsproduksjonen på Vemork. Totalt 21 sivile liv går tapt i området Vemork og Rjukan denne dagen. På Knaben går ingen sivile liv tapt, men to personer blir skadet. Blant tyskerne blir fem drept og ti skadet. Angrepet fører til stans i all gruvedrift i fire måneder. Bildet viser ødelagte bolighus og bygninger på Vemork. (Foto: Norsk Industriarbeidermuseum) (16.11.1943)

Oslo-universitetets sekretariat mottar en storm av likelydende protestbrev. Helt siden arrestasjonene i midten av oktober, har det vært arbeidet for å få de ti lærerne og 50-60 studenter frigitt, blant annet ved gjentatte henstillinger fra dekanene og samtlige fakulteter. Bare 10-20 studenter er foreløpig sluppet fri. Protestbrevet lyder slik:
 
(15.11.1943) 

Foran skisesongen blir det meldt at det ikke råder noen mangel på skismurning. Noen sorter er riktignok krisevare, men de er fullt anvendelige, forsikrer fabrikantene. (13.11.1943)

Kompani Linge-medlemmene Birger Rasmussen, Edvard Tallaksen og Armand Trønnes hopper i fallskjerm over Aust-Agder med mål om å sprenge transformatorene ved Arendal Smelteverk. I flere dager har de tilhold i skogen ved smelteverket for å rekognosere på anlegget. (12.11.1943)